8.21.2008

Nostalgia

"Nostalgia"
oil on panel
18"x18"
(photo: Chris Keels)
NFS